Met dank aan de fondsen die hebben bijgedragen aan de restauratie van de kerk en pastorie (fase 1) en die hebben bijgedragen aan de realisatie van het centrum Kabzeël (fase 2).

Prins Bernhard Cultuurfonds
Stichting J.B. Scholtenfonds
Provinicie Groningen
SNS Fonds Eemsmond
Rabobank
Stichting H.S. Kammingafonds
Gemeente Groningen – Loket leefbaarheid
Gemeente Appingedam (huidige gemeente Eemsdelta)
Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling – Programma landelijk gebied Groningen
Bouwfonds / Cultuurfonds
VSBFonds
Oranjefonds