M. Van den Berg – (oud) commissaris van de Koning in de provincie Groningen

Prof. Dr. T. Schuyt – hoogleraar Filantropie en Sponsoring; Vrije Universiteit Amsterdam

J. Cahen – directeur Joods Historisch Museum, Amsterdam

H.S. Bollegraaf – CEO Bollegraaf Recycling Machinery,

Appingedam G. van den Bremen – oud-voorzitter Stichting Oude Groninger Kerken Groningen

Prof. dr. G. Harinck – hoogleraar Geschiedenis van het neocalvinisme aan de Faculteit Godgeleerdheid en Letteren; Vrije Universiteit Amsterdam

H.K. Pot – (oud) burgemeester van Appingedam