Centrum Kabzeël is een samenwerkingsverband tussen de Stichting Dijkstraat Appingedam (SDA) en de Nederlands gereformeerde kerk (NGK). Samen beheren en exploiteren wij het centrum Kabzeël. Het centrum heeft verschillende functies:

  1. kerkdiensten en bijeenkomsten van de Nederlands gereformeerde kerk.
  2. plek voor, door en van jongeren.
  3. Sociaal culturele activiteiten, waarbij het accent ligt op muziek, toneel en dans en historie van Appingedam.
  4. Maatschappelijke en sociale verhuur zaalruimte.

Ons motto: ‘Het geheel is meer dan de som der delen’.